Peptider kosttillskott - Pepvital.se


Publikationer och forskning

Professor Vladimir Khavinson har under närmare 40 år forskat och patenterat peptid bioregulatorer. Han har 378 publikationer i US National Library of Medicine National Institutes of Health.

Professor Khavinsson :

"Vi forskar inte på institutet längre, det är helt enkelt omöjligt. Detta är ett komplext projekt och totalt åtta länder är involverade: Tyskland, Italien, Frankrike, Schweiz, USA. Våra medarbetare samarbetar med utländska medarbetare som har sofistikerad teknik, nyare metoder. I Ryssland idag är det tyvärr omöjligt att köpa all den utrustningen av ekonomiska skäl. Dessutom är det också viktigt att utbyta idéer, att använda kunskap för gemensamma ändamål. Det är detta omfattande samarbete som gör det möjligt för oss att fortsätta upptäcka nya produkter."

Länken nedan tar dig till publikationerna.

PubMed


Under länken nedan hittar du information om Professor Khavinson.

Vladimir Khavinson


Novo Genetix AB är ett svenskt företag som söker andra vägar än de traditionella.